Portfolio

Na een vaste baan in de journalistiek ben ik tien jaar geleden op freelance basis gaan werken.  Aanvankelijk gespecialiseerd in de agrarisch sector, verbreedde ik het werkterrein naar technische en dienstverlenende bedrijven.

Taal kreeg zo´n vat op me dat ik me verdiepte in specifiek creatief schrijven. Hierdoor breidde mijn portfolio behalve in onderwerpen ook in genres uit.  Van zakelijke testen en nieuwsberichten naar proza, fictie, non fictie en poëzie.

Omdat ik nu werkzaam ben in het onderwijs, ligt het voor de hand dat ook deze sector inspiratie is voor mijn columns, blogs en artikelen. 

Columns Onderwijs

Voor de intranet nieuwsbrief ParaMeter van Stichting Surplus schrijf ik regelmatig een column over mijn ervaringen als docent, overpeinzingen als werknemer in het onderwijs.  

Bekijk portfolio

Creatief Schrijven

Creatief schrijven is een breed werkveld. Het is begonnen als een artistiek vak beoefent door individuen, maar inmiddels zien ook bedrijven in dat een in verzorgd Nederlands geschreven tekst nog niet perse een goede, laat staan graag gelezen tekst is.

Bekijk portfolio

Kopij (vak)bladen

Voor diverse bedrijven schrijf ik advertorials en/of verzorg ik teksten op hun website. Ik luister naar wat de ondernemer te vertellen heeft en vat samen wat hij voor de potentiële klant beteken kan. 

Bekijk portfolio

Fotografie

Om te kunnen schrijven moet je goed kunnen waarnemen, met alle zintuigen. Dat geldt ook voor fotografie. Een gevoel voor compositie doet de rest. 

Bekijk portfolio