Portfolio

Na een vaste baan in de journalistiek ben ik tien jaar geleden op freelance basis gaan werken.  Aanvankelijk gespecialiseerd in de agrarisch sector, verbreedde ik het werkterrein naar technische en dienstverlenende bedrijven.

Taal kreeg zo´n vat op me dat ik me verdiepte in specifiek creatief schrijven. Hierdoor breidde mijn portfolio behalve in onderwerpen ook in genres uit.  Van zakelijke testen en nieuwsberichten naar proza, fictie, non fictie en poëzie.

Omdat ik nu werkzaam ben in het onderwijs, ligt het voor de hand dat ook deze sector inspiratie is voor mijn columns, blogs en artikelen.