Mechanisme

Van Balgzand tot Zijperdijk.

Werd grond gemaakt uit slijk.

Nieuwe land werd gepropageerd.

Pioniers hebben het uitgeprobeerd.

Op de klei wilde de akkerbouw gedijen.

Maar het zand wist niemand te verblijden.

 

Gek werden eerste bewoners van de wind en de stuif.

Wat komt terecht van die droom, waar blijft die volle ruif.

Totdat de bollenteelt kwam overwaaien.

Zand werd vruchtbaar door in kunstmest te graaien.

Paarden werden trekkers, de pk. in motoren gevat.

Handkracht vervangen door machines. Ja, zo ging dat.

Van ambacht naar onderneming.

Nieuwe tijden, nieuwe leiders.

Harde werkers stonden op hun posten.

Door grootschaligheid daalden de kosten.

Maar het marktmechanisme deed zijn werk.   

En stelde aan de opgang paal en perk.

De krimp in de akkerbouw werd het eerst betreurd.

De bollenteelt was later aan de beurt..

Nu hinkt ook dit luxe paardje voort.

Totdat weer een andere tak wordt aangeboord.

 

 

Marga van der Meer

Van Ewijckspad 39

1761 JN Van Ewijcksluis