Red Star klaar voor zuivelpicknick in de wei

Tweede pinksterdag: Picknicken tussen de koeien.  Veehouderij Red Star aan de Grote Sloot in Oudesluis doet mee aan dit evenement, dat een initiatief is van zuivelconcern Campina.  Aad van der Harg: ,,Er komen stands met allerlei zuivelproducten. De picknickmand neem je zelf mee. Mensen kunnen eten in de wei en wij zetten de koeien erbij.’’ Liefhebbers kunnen ook de melkstal, de kalfjes en het jongvee bezichtigen. Familie van der Harg en twintig vrijwilligers geven op alle vragen antwoord. 

De melkveehouder is in 2000 in Oudesluis neergestreken. In Delfgauw raakte het bedrijf bekneld tussen natuurreservaat en bebouwing. Van der Harg nam zeventig stuks roodbont vee mee.  ,,Mijn vader is met roodbont begonnen en omdat je als melkveehouder je eigen veestapel fokt, is het roodbont gebleven. We zijn er wel blij mee.  Ze geven goed melk en zijn voor de mesterij ook niet oninteressant.’’ In de loop der jaren is het bedrijf uitgebreid naar  zo’n 100 koeien en daar heeft het hele gezin, Aad en Ank , Henry , Pieter en Rick de handen vol aan gehad. De oudste twee zoons zijn uitgevlogen, maar Rick zit sinds 1 mei 2012 officieel in het bedrijf, na een studie aan de hogere landbouwschool.  De komst van Rick heeft geleid tot nieuwe investeringen.  De melkstal is omgebouwd tot een 70 graden melkstal, compleet met rubberen looppaden.  Er staat nu een 2 x 12 Flex machine waaraan twee rijen van twaalf koeien tegelijk gemolken kunnen worden. De melk stroomt naar de tank en wordt één keer in de drie dagen geleegd. Dan zit er 6000 tot 7000 liter in. Per jaar is dat 800.000 liter melk. 

Het mooie van zijn werk  vindt  Aad van der Harg dat hij altijd buiten is, een met de natuur. De koeien worden kwart voor zes ’s morgens gemolken en om half zes  ’s middags voor de tweede keer. Om half acht zit de familie aan het avondmaal.  In april gaan de koeien de wei in.  Op het bedrijf heeft alles verzorging nodig. Het weiland vooral in het voorjaar en de zomer, omdat het gras ook dient als wintervoorraad.  Op dit moment is het voeren nog een hele klus, want het jongvee en  de kalfje hebben een ander rantsoen dan het groot vee.  Daarnaast hebben de beesten hun persoonlijke verzorging nodig en dan is er nog het hygiëneprotocol, waaronder het schoonhouden van de ruimtes.

Met een tweede man in het bedrijf kan efficiënter worden gewerkt.  Van der Harg probeert de kosten omlaag te brengen en de opbrengst iets te verhogen.  Rick: ,,Als de koeien eerder de wei in kunnen, eten ze eerder van vers gras. Dus hebben we minder wintervoorraad nodig. Bij een optimale verzorging gaan de koeien ook langer mee. ‘’ De kwaliteit van de melk, wordt bij het legen van de tank gemeten. Meer vetten en eiwitten in de melk leveren een hogere prijs op.  Ook daar is winst te behalen. In de veestapel zelf wordt geselecteerd. Koeien moeten elk jaar kalven voor de continuïteit van de melkproductie. Hoe eerder een koe drachtig is, hoe eerder deze kalft en de wei in kan. Per jaar houdt Van der Harg zo’n 25 kalfjes en gaan er 25 koeien weg . Overige kalfjes worden verkocht, stiertjes gaan naar de mesterij. Een voordeel van roodbont is volgens Van der Harg dat er lekker vlees aanzit.